fbpx
500₺ ve Üzeri Aynı Gün Ücretsiz Kargo!
0.00 0
Sepet

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK ve ÇEREZ POLİTİKASI

AYDINLATMA METNİ

İş bu Aydınlatma Metni internet sayfamızı ziyaret eden ziyaretçilerimizin, kişisel verilerinin kullanıma ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan Eva Silvera şirketi (Bundan sonra “şirket” olarak anılacaktır.) tarafından Kişisel Verilerinizin toplanma şekilleri, Kişisel Veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Web sitesinin kullanılması halinde işbu aydınlatma metni tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Eva Silvera şirketi  bu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Eva Silvera şirketi yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

KVKK uyarınca kişisel veri sahibi olarak paylaştığınız Kişisel Verileriniz Veri Sorumlusu olarak belirlenen Şirket tarafından aşağıda belirtilen kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

1. TANIMLAR ve KISALTMALAR

İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen;

Çerez :Ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarını,

Kişisel Veri :Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi :Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kişisel Veri Sahibi :Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

KVKK :7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Şirket: Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi Sera Konutları Fblok No:60  -Beylikdüzü/İstanbul adresinde mukim Eva Silvera’ yi,

Veri İşleyen :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu :Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

2.İNTERNET ORTAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

İş bu Aydınlatma Metni, Şirket’in sahibi olduğu ve yönettiği web sitesinde (“Site”), yer alan internet sitesinin kullanımı sırasında Kişisel Veri Sahip’ lerinden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 10. maddesi uyarınca Kişisel Veri’ lerinizin toplanma şekilleri, Kişisel Veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. İnternet sitesi üzerinden tarafımızla paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile internet sitemiz ziyaret edildiğinde “cookies” (çerez) olarak adlandırılan bazı bilgi ve dosyalar aşağıda açıklanan nedenlerle işlenmektedir:

•Kişisel verileri işlenen gerçek kişilere hizmetlerimiz noktasında geri dönüş yapmak.

•Müşteri portföyü oluşturmak.

•Müşteri memnuniyetini arttırmak.

•Ziyaretçilerin web sitesine nereden ve hangi cihazlardan bağlandığını tespit etmek.

•Ziyaretçilerin web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğini tespit etmek.

•Ziyaretçilerin ziyaret süresini tespit etmek.

•Ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığını tespiti etmek.

•Web sitesi güvenliğini arttırmak.

•Kullanıcılara verilen web hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak.

•Hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek ve reklam sunmak.

•İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

•İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;

•İnternet Sitesinin, sizin ve Şirket’in hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

3.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında şirket tarafından

• İnternet siteleri iletişim formları,

• İnternet siteleri ziyaretleri,

•İnternet sitesi sepet kayıtları,

•İnternet sitesi alışveriş işlemine ait formlar,

gibi kanallarla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

4.İNTERNET ORTAMINDA ALINAN VERİLERİN İŞLENMESİ SONUCUNDA ELDE EDİLEN BİLGİLERE KİMLERİN ERİŞEBİLDİĞİ VE BU BİLGİLERİN KİMLERE AKTARILDIĞI

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yetkili kişilerinin erişimi bulunmaktadır. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen bilgilere, kanunlarda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, yargı organlarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla banka, analiz şirketleri, reklam şirketleri ve satış ortaklığı şirketleri ile sekizinci maddede belirtilen çerezler paylaşılmaktadır. Kayıtlara erişimi olan kişiler Gizlilik Taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Şirket elde ettiği kişisel verileri, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Yükümlülüğü maddesine aykırılık teşkil edecek şekilde başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

5.ŞİRKET’İN İNTERNET ORTAMINDA VERİ İŞLEME FAALİYETİ İLE ELDE ETTİĞİ VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMASI VE MUHAFAZA SÜRESİ

Şirket tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak;

• kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

• kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

• kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. İnternet ortamında alınan veri işleme faaliyeti ile elde edilen bilgiler Şirket tarafından 8. Maddede belirtilen süreler zarfında saklanmaktadır.

6. ÇEREZLERİN TÜRLERİ

6.1.BİRİNCİ TARAF ÇEREZLER:

Birinci taraf alan adları bilgisayarınızdan talepte bulunduğunuz her bir internet sayfası için her defasında sadece ilgili siteye gönderilir.

İnternet sitesi hem ziyaret sırasında hem de sonraki ziyaretlerinizde size tanıyabilir. Bu nedenle birinci taraf çerezleri kapalı bir tarayıcı ile pratik olarak internetten yararlanabilmek pek mümkün değildir.

6.2.ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLER:

Üçüncü taraf çerezler ise internet sitesini görüntülerken bir başka internet sitesine gönderilen çerezlerdir.

Üçüncü taraf çerezler, dijital pazarlama amacıyla kullanılan çerezler olup reklam sunucuları tarafından bir sitede yaptığınız davranış bilgisinin, başka bir sitede gösterilebileceği reklamlar için kullanılabileceği gibi internet sitesi analizlerinde de kullanılabilir.

7.ÇEREZLERİN SINIFLANDIRILMASI

7.1.SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZLER:

KALICI ÇEREZLER: Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

OTURUM ÇEREZLERI: Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir.

Oturum Çerezlerinin kullanılmasının temel amacı; ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.

7.2.KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZLER:

Çerez TürüNe işe yarar?Bu çerezler kişisel bilgilerimi toplar mı / kimliğimi tanımlayabilir mi?
Zorunlu ÇerezlerZorunlu Çerezler internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir.Sitede faaliyet göstermenizi ve sitenin sunduğu özelliklerden faydalanabilmeniz için kullanılması zorunludur.Aynı oturum içerisinde bir sayfaya geri dönüldüğünde önceki eylemleri hatırlama zorunlu çerezlerin kullanımına örnek olarak verilebilir.Zorunlu çerezlerin kimlik bilgilerini toplayabilme özelliği bulunmamaktadır.Zorunlu Çerezlerin kullanımının kabul edilmemesi durumunda sitenin önemli bir kısmının kullanılmasında ve site kullanım performansında sorun yaşayabilirsiniz.
Performans ÇerezleriPerformans Çerezleri; ziyaret edilen alanlar, sitede geçirilen zaman ve karşılaşılan sorunlar gibi alanlarda bilgiler sağlayarak ziyaretçilerin sitemizle girdiği etkileşimin analizinde yardımcı olurlar.Performans Çerezlerinin kullanımı sitenin performansının iyileştirilebilmesi için gereklidir.Performans Çerezlerinin kimlik bilgilerine erişimi bulunmamaktadır.Performans Çerezlerinin elde ettiği tüm veriler isimsiz bir şekilde alınarak bir araya getirilir.
İşlevsellikÇerezleriİşlevsellik Çerezleri, kişiselleştirilmiş çevrimiçi deneyim için “kullanıcı adı, kullandığınız dil, sayfa düzeni ayarları”gibi site kullanım tercihlerinizi hatırlanması amacıyla kullanılır. İşlevsellik Çerezleri;siteye üye olunduğu takdirde kullanılacak profil resmi ve kullanıcı adı gibi kimlik tanımlama unsurlarınıiçeren kişisel verilere erişebilir.İşlevsellik Çerezlerinin kullanılmasına izin verilmediği takdirde internet sitesinin performansı etkilenebilir ve bazı içeriklere erişiminiz engellenebilir.
Hedefleme / Reklam ÇerezleriHedefleme ve Reklam çerezleri ziyaretçilerin ilgi alanlarına yakın içerikleri sunabilmek amacıyla kullanılır.Ziyaret ettiğiniz internet sitelerini hatırlamak; hedefli reklamlar sunmak yahut ziyaretçinin ilgi alanı dışındaki reklamların görüntülenme sayısını kısıtlamak; reklam kampanyalarının verimliliğini ölçmek amacıyla kullanılabilir.Hedefleme ve Reklam Çerezleri“Üçüncü Taraf Çerezleri” olarak adlandırılan çerez türlerinden olup; bu çerezlerin birçok türü, ziyaretçileri IP adresleri ile takip ederekkimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir. Toplanan bilgiler pazarlama ve reklam amacıyla siteye reklam veren üçüncü taraflarca ulaşılabilir niteliktedir.

8.TARAFIMIZCA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE KULLANDIĞIMIZ ÇEREZLERIN SINIFLANDIRILMASI:

Şirket olarak internet üzerinden 2. Maddede sayılan kişisel veri toplama yöntemleri doğrultusunda Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü kişilerden elde edilen Kişisel Veri’leriniz neler olduğu aşağıda kategorilendirilmiştir:

ÇerezSağlayıcıÇerez İsmiÇerezin AmacıCerez Süresi
İşlevsel Çerezler
GoogleeVar17Alıcı Email izin bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması içinHer siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
GoogleeVar16Alıcı ID bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması içinHer siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
GoogleeVar15Alıcı yaş bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması içinHer siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
useinsider.comscsinsdrPushCookieStatusins-cins-gaSSId__cfduidins-storage-versioninsdrSVins-current-currencyVideolar ile canlı sohbet gibi gelişmiş işlevler ve kişiselleştirme olanağı sunabilmemizi sağlar.scs (Session bazlı)insdrPushCookieStatus (< 1 Gün)ins-c (< 1 Gün)ins-gaSSId (Session bazlı)__cfduid (364 Gün)ins-storage-version (364 Gün)insdrSV (358 Gün)ins-current-currency (< 1 Gün)
tagmanager.google.com  cto_bundlecto_writeablecto_pub_test_tldcto_lwid
__ym_zz_zz_ym_uid_ym_d
Tanımlama bilgileri, videolar ile canlı sohbet gibi gelişmiş işlevler ve kişiselleştirme olanağı sunabilmemizi sağlar.cto_bundle (389 Gün)cto_writeable (< 1 Gün)cto_pub_test_tld (< 1 Gün)cto_lwid (389 Gün)
__ym_zz_zz (89 Gün)_ym_uid (364 Gün)_ym_d (364 Gün)
Hedefleme ve Reklam Çerezleri
CriteortgCriteoKullanıcının Criteo ile geldiğini bilgisini tutmak için1 Ay
facebook.com_fbpfrİlgili şirket tarafından ilgi alanları profilinizi oluşturmak ve diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için kullanılabilir._fbp (89 Gün)fr (89 Gün)
twitter.comauth_tokentwllsecure_sessionremember_checkedremember_checked_onİlgili şirket tarafından ilgi alanları profilinizi oluşturmak ve diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için kullanılabilir.auth_token (4979 Gün)twll (1327 Gün)secure_session (4979 Gün)remember_checked (1327 Gün)remember_checked_on (1327 Gün)
doubleclick.net__gadsGED_PLAYLIST_ACTIVITYtest_cookieIDEDSIDİlgili şirket tarafından ilgi alanları profilinizi oluşturmak ve diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için kullanılabilir.__gads (729 Gün)GED_PLAYLIST_ACTIVITY (Session bazlı)test_cookie (2914694 Gün)IDE (389 Gün)DSID (< 1 Gün)
youtube.comVISITOR_INFO1_LIVEPREFGPSYSCİlgili şirket tarafından ilgi alanları profilinizi oluşturmak ve diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için kullanılabilir.VISITOR_INFO1_LIVE (179 Gün)PREF (1325 Gün)GPS (< 1 Gün)YSC (Session bazlı)
yandex.ruypiyandexuidİlgili şirket tarafından ilgi alanları profilinizi oluşturmak ve diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için kullanılabilir.yp (3643 Gün)i (358 Gün)yandexuid (358 Gün)
tpc.googlesyndication.com__eng_header_bidding_infoİlgili şirket tarafından ilgi alanları profilinizi oluşturmak ve diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için kullanılabilir.__eng_header_bidding_info (< 1 Gün)
Performans Çerezleri
mc.yandex.ruawxxxx (Session bazlı)usstyabs-sidKullanıcının ziyaret sayısı, sayfada kalma süresi, sitede kalma süresi, tekrar ziyaretleri, hangi sayfaları gezdiği, hangi alanlara tıkladığı ve yaptığı işlemleri tutmak içinusst (729 Gün)
usst (723 Gün)yabs-sid (Session bazlı)
analytics.google.com__utmt__utmz__utmb__utmc_ga
_gid_gat_gat_UA-xxxxxxx
Kullanıcının ziyaret sayısı, sayfada kalma süresi, sitede kalma süresi, tekrar ziyaretleri, hangi sayfaları gezdiği, hangi alanlara tıkladığı ve yaptığı işlemleri tutmak için__utmt (< 1 Gün)__utmz (182 Gün)__utmb (< 1 Gün)__utmc (Session bazlı)_ga (729 Gün)
_gid (< 1 Gün)_gat (< 1 Gün)_gat_UA-xxxxxxx (< 1 Gün)
tagmanager.google.com_ym_isad_ym_visorc_xxxxx_ym_uid_ym_dSitemizin performansını ölçebilmemiz ve iyileştirebilmemiz için sitenin ziyaret edilme sayısını ve trafik kaynaklarını sayabilmemizi sağlar. Hangi sayfaların en fazla ve en az ziyaret edildiğini ve ziyaretçilerin sitede nasıl gezindiklerini öğrenmemize yardımcı olurlar._ym_isad (< 1 Gün)_ym_visorc_xxxxx (< 1 Gün)_ym_uid (358 Gün)_ym_d (358 Gün)
Zorunlu Çerezler
Eva silvera__lpcMobileWeb’in Landing sayfasının gösterilip gösterilmediğini tutmak için4 Saat
Eva SilveraisMemberPlatformu kullanan kullanıcının üye olup olmadığını tutmak için1 Ay
Eva SilveraDailyCampaignCodeCookieGünlük Affilate Kampanyalarının kampaya kodlarını saklamak içinKampanya Süresi Boyunca
Eva SilveraCampaignCodeCookieAffilate Kampanyalarının kampaya kodlarını saklamak içinKampanya Süresi Boyunca
Eva SilverabrowserRecentlyViewedSessionIdSon görüntülenen ürünlerin listesini tutan ID’yi saklamak için1 Ay
Eva SilveraisSignUpPopupClosedKullanıcının Facebook ile login olduğunun tutulması için1 Ay
Eva SilverajustJointKullanıcının üyeliğini o oturumda yapıp yapmadığını tutmak içinTarayıcı Session süresi boyunca
Eva SilveraSIDKullanıcı session Id bilgisiTarayıcı Session süresi boyunca
Eva SilveracaptcaIDKullanıcıya gösterilecek Captca ID’sini tutmak içinTarayıcı Session süresi boyunca
Eva SilveraquickaccessKullanıcının hızlı erişim ve kısayol erişim linkleri ile geldiğini tutmak içinTarayıcı Session süresi boyunca
Eva Silverac_nurlKullanıcının o an hangi url’de olduğunu tutmak için.Tarayıcı Session süresi boyunca

9.ÇEREZ KULLANIMININ ENGELLENMESİ:

Veri sahipleri, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerez kullanımı tercihlerini kişiselleştirme hakkına sahiptir. Kullanılan tarayıcıya bağlı olarak; kullanıcılar, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihlerini değiştirebilirler.

Tarayıcının sunmuş olduğu seçenekler dahilinde; veri sahiplerinin çerez kullanımını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme, çerezleri devre dışı bırakma yahut silme imkanları bulunmaktadır.

Aşağıda yer alan linkler aracılığı ile tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analyticshttp://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html 
AOLhttps://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookiesettings-on-browser 
Google Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en 
Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies 
MozillaFirefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 
Safarihttps://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR 

Çerez ayarlarının değiştirilmesi ve kişiselleştirmesi kullanılan cihaza göre değişiklik arz edebileceğinden erişim sağlanan her bir cihaz için Çerez Politikası değişikliklerinin ayrı ayrı yapılması gerekebilir.

Çerez kullanımı önlemek için tarayıcınızdaki “çerez kullanım özelliğini” devre dışı bırakmanız ve bu web sitesiyle ilişkilendirilen kaydedilmiş çerezleri silmeniz gerekecektir.

Önemle belirtmemiz gerekir ki; çerez kullanımının kısıtlanması sitemizde yapacağınız işlemlerin de kısıtlanmasına sebebiyet verecektir. Özellikle “Birinci Taraf Çerezler” olarak adlandırılan çerezlerin kullanımının kısıtlanması sitemizin bazı bölümlerine erişiminizi kısıtlayacaktır.

Çerez kullanımının kısıtlanması yahut engellenmesi işlemleri ziyaretçiler tarafından istenilen herhangi bir zamanda kullanılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerinizi korumak için Şirket, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ye yönetmelikleri ile tutarlı olan uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaya koymaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel veriler Şirket bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda şirketin Kişisel Verileri Koruma ve İmha Politikası’ nda gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kişisel veri sahipleri, Şirket’le paylaşmış oldukları kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından ve diğer kişilere ait kişisel veriler paylaşılıyorsa işbu verilerin geçerli ve mevzuata uygun şekilde toplanmasından sorumludur. Kişisel veri sahibi, Şirkete kişisel verilerini sağladığı diğer kişileri bu Bildirimin içeriği hakkında bilgilendirecek ve kişisel verilerinin Şirket tarafından bu Bildirimde belirtildiği şekilde (transfer ve açıklama dahil) kullanılması için onaylarını almakla yükümlüdür.

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda Kişisel Veri Sahipleri;

·Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi içerir başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek; yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Veri Sorumlusu Şirket’in (Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi Sera Konutları Fblok No:60  -Beylikdüzü/İstanbul) ” adresine ulaştırabilir yahut da evasilvera@hs03.kep.tr PTT KEP adresine iletebilirsiniz.

Şirket, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahip olmakla birlikte başvurunuzda;

·Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

·Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

·Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

·Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

·Talep konunuzun,

Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Eva Silvera şirketi, Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi Sera Konutları Fblok No:60  -Beylikdüzü/İstanbul

Tel:0 531 367 63 33

E-mail: musteri@evasilvera.com

PTT KEP:evasilvera@hs03.kep.tr

© 2023 Tüm haklar saklıdır - EvaSilvera - By Groot Digital.